Art Forms in Nature

Zanim ruszą strumienie wewnętrznej pajęczyny

Zanim ruszą strumienie wewnętrznej pajęczyny

jeszcze cicho

jeszcze nic

zanim w wąziutkich kolankach zmienią bieg rzeczy

tkanki twórcze

stworzą życie na nowo

w kolejnym cyklu wtórności różnorodności

panuje mrok

Melancholy

Flying

https://birdsenses.wordpress.com/

Wild

Snow White

Blue Black Magic Bog

Porosty Lichens

Chrobotek szydlasty (Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. (Oprócz „żółtego” złotorosta: Maritime sunburst lichen /Złotorost ścienny (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.)

The Midnight Sky

https://www.instagram.com/iwansylwia/

Wild Birds

Sparrow

Nature