Gray before green Szare przed zielonym

Reklamy
Reklamy

Yellow Dreams

Reklamy

Blue Art Forms in Nature

Reklamy

Dragonfly

Gray before green Szare przed zielonym

Reklamy
Reklamy

Yellow Dreams

Reklamy

Blue Art Forms in Nature

Reklamy

Spring Flowers

Art Forms in Nature

Reklamy

Zanim ruszą strumienie wewnętrznej pajęczyny

Reklamy

Zanim ruszą strumienie wewnętrznej pajęczyny

jeszcze cicho

jeszcze nic

zanim w wąziutkich kolankach zmienią bieg rzeczy

tkanki twórcze

stworzą życie na nowo

w kolejnym cyklu wtórności różnorodności

panuje mrok

Melancholy

Reklamy

Flying

Reklamy

https://birdsenses.wordpress.com/

Wild

Reklamy

Snow White

Reklamy

Blue Black Magic Bog

Reklamy