Błotniak

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)

#sieniawka#StawTrzcinowy#czerwiec2018#sieniawkaskraweknatury#ochronagatunkowaścisła/czynna

Błotniak stawowy objęty jest ochronną ścisłą i  czynną, która „ma na celu utrzymanie środowiska takiego, jaki był w momencie obejmowania terenu ochroną albo uzyskanie określonego przez plan ochrony stanu przyrody […]. Na terenie poddanym ochronie czynnej nie należy wykonywać żadnych działań bez wyraźnej potrzeby…” ~ wikipedia.org

FSCN5554

FSCN5492.JPG

FSCN5494.JPG

FSCN5483.JPG