Ścisz, nie daj głośniej

Znów w drodze. Nowe stare obrazy jak pory roku. Przed nami drzewa.

– Aaaaale drzewa. Ścisz! Nie, daj głośniej…