Ptaki

Bażant

Modraszka

Ulotnym szpakiem

Dzięcioł zielony

Dzięcioł

Prawie koliber

Błotniak stawowy

Żołna

Stary – czapla

Młoda czapla

Kaczor dumny

Młode kaczki

Bagniak poza zasięgiem

Zamyślony drozd

Czapla

Szczególnie szczygieł

Dzierzba srokosz (Lanius excubitor)

Ogorzałka (Aythya marila)

Grubodzób (Coccothraustes coccothraustes)

Myszołów zwyczajny

Mózg dzięcioła dużego

Oczekiwania (Perkoz dwuczuby)

Przyczajony tygrys ukryty kos

Dziki kogut (Bażant Phasianus colchicus)

Gil na czerwono

Kwiczoł

Sójka

Modraszka zwyczajna

Gawron

Czapla siwa