Sieniawka-skrawek natury

Sieniawka – skrawek natury to strona na Facebooku prezentująca wyjątkowy ekosystem jaki powstał nad Stawem Trzcinowym (Zalewem Sieniawka). Rzadko spotykane gatunki zwierząt i roślin już od dawna zasługują na miano rezerwatu przyrody. Tymczasem błotniaki, zimorodki, żołny wilgi, czaple siwe, łyski, kurki, perkozy, pełzacze, kruki wodne, dzięcioły czarne, kaczki, wydry, bobry, lisy, szczeżuja wielka, raki itp. – większość wpisana na listy ścisłej ochrony, próbują przeżyć stłoczone na maleńkim skrawku przestrzeni jakim jest Staw Trzcinowy z przylegającymi bagnami, łąkami i lasem. Niestety nikt im tego nie ułatwia…

Reklamy