White

The White Mushroom Biały grzyb

Muchomor wiosenny (Amanita verena)