Małe pleszki / Young Redstarts

Ropucha szara (Bufo bufo) / Common toad

Trzcinniczek w trzcinie /Common Reed-warbler in the reed

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) / Common buzzard