Montenegro Dreams

Reklamy

Yellow Dreams

Reklamy

Bosnian Dreams

Croatia Dreams

Play Dead

Siedząc tak bezczynnie zabawiają się raczej w życie,

udając martwego,

nic już nie czują,

a nawet jeśli,

nic się nie zdarzy

S.I.

Montenegro Dreams

Bosnian Dreams