Dzika zona

Zwierzęta w mieście – byty niczyje – dzika zona – resztki życia – końcówki 

#świdnica#donyśląsk