Wings

Robin Bird

Niepokój Anxiety

White Birds

Miasto w deszczu City in the rain

Red Nature

Przelot

Sarna Sara w trawie stała

Udawajmy / Let’s pretend

Mchy, mszary, parzęchliny / Moss

Ptaki jak słowa milkną wieczorem

Orange Bird