Red-backet Shirke in The Evening Dzierzba gąsiorek wieczorem

Red-backet Shrike, female (Lanius collurio) Dzierzba gąsiorek, samica