Red Meadow

Bez, Lilak pospolity (Syringa vulgaris) / The Common Lilac

Blue bugle / Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans L.)

Kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatium multiflorum) / Solomon’s Seal

Vater avens (Geum rivale) / Kulik zwisły

Miodunka ćma (Pulmonaria obscura)

Złotorost ścienny (Xanthoria parietina) / Maritime sunburst lichen

Paprocie / Ferns

Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.) / Wood sorrel

Fiołek leśny (Viola reichenbachiana)

Sour Cherry (Prunus cerasus, Cerasus vulgaris) / Wiśnia pospolita