Przeczekać w gęstości cieni

przeczekać w gęstości cieni,

spojrzenia z pretensjami,

niedoczekanie bliskości,

niedoczekanie