Szczególnie szczygły

Goldfinch / Szczygieł

Szybkie szczygły szczypią igły